Hoivatilat ja -palvelut avaimet käteen -palveluna

Huolehdimme puolestasi rakennusprojektin etenemisestä kokonaisuudessaan.
Suunnittelemme projektit tarkasti etukäteen.
Suunnitelman avulla pidämme kustannukset kurissa ja projektin aikataulussa.
Oma työnjohtomme vastaa työmaalla rakentamisen laadusta, aikatauluista sekä
viikoittaisesta yhteyden pidosta asiakkaaseen.
Hoivatilat

Hoivatilat

Palveluasumisessa tärkeä tekijä on tilojen ja rakennuksen suunnittelu. Riittävä yksityisyys esteettömästi toteutettuna sekä yhteisöllisten tilojen toimivuus takaavat mukavan asumisen. Satahoivassa tiedämme, että hyvin suunnitellut sisä- ja ulkotilat kutsuvat asukkaita osallistumaan yhteisön toimintaan ja tukevat arjen sujumista. Rakennus luo puitteet hoitohenkilökunnan työn mielekkyydelle ja asukkaiden viihtymiselle.
Hoivapalvelut

Hoivapalvelut

  • Vanhusten asumispalvelut
  • Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
  • Tukiasuminen

Satahoivan Hoivapalvelut takaavat asukkaille yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisen riittävän ja tarvittaessa ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon, ohjauksen ja tuen.

Me kannamme vastuun

Oikeus hyvään asumiseen
Oikeus turvalliseen päivähoitoon

Päiväkotirakennukset

Päiväkotirakennukset

Päivähoitorakennuksen suunnittelussa lasten turvallisuus on tärkein asia. Turvallisuutta edesauttaa rakennuksen terveellisyys ja rakennuspaikan valinta. Rakennuspaikalla ja tilaratkaisuilla on vaikutusta myös yleiseen viihtyvyyteen ja mm. infektioiden leviämiseen. Suunnittelussa vaikutetaan akustiikkaan, tilojen käytettävyyteen ja muunneltavuuteen eri tilanteissa. Päiväkotien painotukset esimerkiksi liikuntaan vaikuttavat myös tilavaatimuksiin. Päiväkodin ulkotilat ovat myös keskeisiä. Turvallisuus ja virikkeellisyys ovat tärkeitä ulkotilojen suunnittelun lähtökohtia.
Päivähoivapalvelut

Päivähoitopalvelut

  • Päivähoito
  • Esiopetus
  • Varhaiskasvatus

Tarjoamme monipuolisia, laadukkaita ja joustavia päivähoitopalveluja sekä esiopetusta kunnille ja yksityisille palveluntarjoajille. Tavoitteemme on luoda turvallinen ja myönteinen kasvuympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus yksilölliseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Pääsemme tavoitteeseemme yhteistyössä sekä palvelun tilaajan että vanhempien kanssa.
© 2018 Satahoiva Oy. All Rights Reserved. Sivusto: Myyntivoima Yhtiöt